No Picture

ขั้นตอนการเล่น กำถั่วออนไลน์

กุมภาพันธ์ 5, 2019 4F4132 0

1. เกมส์นี้จะใช้กระดุม 200 ถึง 500 เม็ด 2.แต่ละครั้งจะเลือกจากตรงกลาง 1 กำ (อย่างน้อย 20 เม็ด) 3.นำกระดุมที่เลือกมาแยกออกกองละ 4 เม็ด gclub มือถือ จนให้เหลือจำนวนของกองสุดท้าย (1 เม็ด,2เม็ด,3เม็ด,4เม็ อ่านต่อ