stair climber

การออกกำลังกายโดยการขึ้นบันได stair climber

มีนาคม 10, 2018 4F4132 0

การออกกำลังโดยการขึ้นบันได stair climber การออกกำลังกายโดยการขึ้นบันได ได้รับความนิยมตั้งแต่อดีต ปัจจุบันได้มีการทำเครื่องมือ เลียนแบบการขึ้นบันได เพื่อสำหรับออกกำลังกายในร่ม และได้รับความนิยมในสถาน f อ่านต่อ