ประเภทของการออกกำลังกาย

มีนาคม 24, 2018 4F4132 0

ประเภทของการออกกำลังกาย การออกกำลังกายสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้ การออกกำลังกาย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. แอนาแอโรบิค Anaerobic คือ การออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจนช่วยในการเผาผลาญ พลังงาน เ อ่านต่อ