วิธีออกกำลังกายเป็นอย่างไร

วิธีออกกำลังกายเป็นอย่างไร

มีนาคม 10, 2018 4F4132 0

วิธีออกกำลังกายเป็นอย่างไร เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ขณะออกกำลังกาย ควรจะเตรียมตัวก่อนออกกำลังกาย Warm up คือการอบอุ่นร่างกาย โดยการเดิน หรือวิ่งเหยาะ เพื่อเตรียมให้รางกายพร้อม ที่จะออกกำลัง อ่านต่อ